วิธีตรวจสอบว่าซิมลงทะเบียนชื่อตรงกับโมบายล์แบงก์กิ้งไหม

กสทช. ออกนโยบายใหม่ ให้ผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตรวจสอบว่าชื่อที่ลงทะเบียนซิมตรงกับที่ลงทะเบียนโมบายล์แบงก์กิ้ง เพื่อลดปัญหามิจฉาชีพหลอกโอนเงินและบัญชีม้า โดยจะมีการละเว้นให้หากมีเหตุจำเป็นจริงๆ เช่น เปิดเบอร์ให้กับบุตรหลานหรือผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม เราสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้วาเบอร์ที่ใช้อยู่นั้นลงทะเบียนชื่อตรงกับโมบายล์แบงก์กิ้งหรือไม่ ดังนี้

วิธีการตรวจสอบ

ให้เข้าหน้าโทรออก และกด *179* ตามด้วยหมายเลขบัตรประขำตัวประชาชน 13 หลัก และตามด้วย # จากนั้นกดโทรออก จะมีข้อความแจ้งเป็หนน้าป๊อปอัพขึ้นมาว่าตรงหรือไม่ หากมไ่ตรงสามารถทำการเปลี่ยนชื่อลงทะเบียนได้ง่ายๆ โดยให้เจ้าของเบอร์คนปัจจุบันและคนใหม่ไปลงทะเบียนใหม่ที่เศูนย์เครือข่ายมือถือที่ท่านใช้อยู่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงครับ

วิธีตรวจสอบว่าซิมลงทะเบียนชื่อตรงกับโมบายล์แบงก์กิ้งไหม 1

ความเห็น