ASUS จับมือ J.I.B เปิด ASUS Store by J.I.B. แห่งที่ 3 ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

พื้นที่โฆษณา

(ประเทศไทย) ร่วมกับ J.I.B. เปิด ASUS Store by J.I.B. แห่งที่ 3 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในโซนกรุงเทพเหนือ  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  เพื่อรองรับการเติบโตและขยายการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยได้มีการเปิดบริการไปแล้วสองสาขา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น4และ เซ็นทรัลพลาซา ระยองในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ณ ชั้น4ตั้งแต่เวลา 11:00 น. จนถึง 22:00 น. ทุกวัน

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา