บีเอสเอมอบเงินรางวัลสูสุดถึง 1 ล้านบาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสองค์กรใช้งานซฮฟต์แวร์เถื่อน

- บีเอสเอมอบเงินรางวัลสูสุดถึง 1 ล้านบาทสำหรับผู้แจ้งเบาะแสองค์กรใช้งานซฮฟต์แวร์เถื่อน
BSA | The Software Alliance จะมอบเงินรางวัลถึง 1 ล้านบาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้งานซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย หรือไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเน้นซอฟต์แวร์มูลค่าสูงที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
อาทิ ซอฟต์แวร์ของ Altium, Autodesk,  Aveva,  Dassault Systémes, CNC MasterCAM, Siemens PLM
และ Trimble (ซึ่งเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์
Tekla) รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปแจ้งเบาะแสได้ทางเว็บไซต์
www.bsa.org
โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด พร้อมรับสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เท่านั้น


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo