Xiaomi บอก ยังไม่ถึงเวลาของกล้อง TOF

- Xiaomi บอก ยังไม่ถึงเวลาของกล้อง TOF

กล้อง TOF เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงบ่อยๆ ในระยะนี้ โดย TOF ย่อมาจาก Time of Flight หรือระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง กล้องชนิดนี้จะใช้การจับเวลาในการเดินทางของแสงเพื่อมาทำเป็นแผนผังตำแหน่งของวัตถุเป็นสามมิติ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ต่อ เช่น ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ระยะ 1 ซม. – 5 ม. เลยทีเดียว แต่คุณ Wang Teng Thomas ซึ่งเป็น Product Director ของ Xiaomi คิดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของมัน

- Xiaomi บอก ยังไม่ถึงเวลาของกล้อง TOF

คุณ Thomas กล่าวว่าเซ็นเซอร์ TOF ในปัจจุบันมีความละเอียดต่ำ (180*240, 240*320, 240*480) ทำให้เวลาใช้งานในระยะใกล้จะได้ความละเอียดที่ค่อนข้างแย่ นอกจากนั้นเซ็นเซอร์ชนิดนี้ยังใช้พลังงานมาก ผลิตความร้อนเยอะ ที่สำคัญคือเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ชนิดนี้ยังมีค่อนข้างน้อย เเราจึงจะยังไมไ่ด้เห็นเซ็นเซอร์ชนิดนี้บนสมาร์ทโฟน Xiaomi

- Xiaomi บอก ยังไม่ถึงเวลาของกล้อง TOF

โดยความคิดทั้งหมดนี้ของคุณ Thomas ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆ โดยไม่ผ่านการทดลองมาก่อน Xiaomi เคยทดลองล้อง TOF บน Xiaomi Mi Mix 3 เวอร์ชั่นก่อนวางขายจริงมาแล้ว แต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีพอจึงไม่ถูกนำมาใช้จริง อย่างไรก็ตาม Xiaomi ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเซ็นเซอร์ TOF ต่อไปจนกว่าเทคโนโลยีจะพร้อมกว่านี้

ที่มา XDAแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo