Sony จับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp โชว์ผลงานภาพถ่ายจากฝีมือนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่

- Sony จับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp โชว์ผลงานภาพถ่ายจากฝีมือนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 นำผลงานภาพถ่ายจากนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จาก 14 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการมาจัดแสดง พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพในแต่ละประเภท มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพได้ใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ โดยนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” เปิดให้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

· ประเภท Street Photo
รางวัลชนะเลิศได้แก่ พัทธ์ วีระวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลเป็นกล้อง Sony A7 II Kit มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับกล้อง Sony RX100 IV มูลค่า 26,990 บาท พร้อม

หนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ณัฐพล มาซา จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับหูฟัง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ศิวภูมิ ยามาซากิ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ณัฐชัช วชิรวราการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

· ประเภท Landscape & Travel
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จิรวัฒน์ ตันประเสิรฐ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็นกล้องถ่ายภาพ SONY A7 II Kit มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับกล้อง SONY A6300 Kit มูลค่า 31,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ศิวภูมิ ยามาซากิ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับลำโพง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สุพิชชา สระแก้ว จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, พัทธ์ วีระวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนภสินธุ์ คงสมจิตต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

· ประเภท Creative
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศิริน ม่วงมัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็น กล้อง Sony A7 II Kit มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ธีรศิลป์ สุดดี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับกล้อง Sony RX0 มูลค่า 24,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ณัชริดา ยาทองไชย จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับหูฟัง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, สุธาสินี คงเจียมศิริ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และพริมรตา ศิริพงษ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

สำหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท นอกจากจะได้รับผลิตภัณฑ์จากโซนี่แล้ว ยังจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 อีกด้วย

- Sony จับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp โชว์ผลงานภาพถ่ายจากฝีมือนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่

- Sony จับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp โชว์ผลงานภาพถ่ายจากฝีมือนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่

- Sony จับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp โชว์ผลงานภาพถ่ายจากฝีมือนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo