Huawei เปิดตัว 5G CPE Proอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 5G ใช้ชิป Balong 5000 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 3.2 Gbps

- Huawei เปิดตัว 5G CPE Proอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 5G ใช้ชิป Balong 5000 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 3.2 Gbps

Huawei เปิดตัว 5G CPE Proอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 5G ใช้ชิป Balong 5000 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 3.2 Gbps เมื่อทดสอบบนเครือข่ายจริง รองรับการสื่อสารข้อมูลไร้สายทั้งแบบ 4G และ 5G

Huawei 5G CPE Pro เมื่อใช้งานในย่านความถื่ 5G สามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่มีขนาด 1 GB ได้ภายใน 3 วินาที และสามารถสตรีมคลิปวิดีโอความละเอียด 8K ได้แบบไม่มีสะดุด สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ในครัวเรือนจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูสุด 4.8 Gbps นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบ 5G รุ่นแรกที่รองรับโปรโตคอล HUAWEI HiLink อีกด้วยแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo