Xiaomi โชว์เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอใหม่ อาณาเขตกว้างกว่าเดิม

- Xiaomi โชว์เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอใหม่ อาณาเขตกว้างกว่าเดิม

Lin Bin ผู้ก่อตั้งร่วมของ Xiaomi โชว์เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอรุ่นใหม่ผ่านทาง Weibo โดยเซ้นเซอร์ร่นใหม่จะเพิ่มอาณาเขตที่สามารถสแกนลายนิ้วมือให้กว้างขึ้น และสแกนได้อย่างแม่นยำ ไม่มีผิดพลาด

ที่มา Android Communityแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo