Sony Mobile สวีเดนปลดพนักงานร่วม 200 อัตรา

พื้นที่โฆษณา
Sony Mobile สวีเดนปลดพนักงานร่วม 200 อัตรา 1

มีรายงานมาว่า Mobile ที่เมือง Lund ประเทศสวีเดนปลดพนักงานประมาณ 200 ตำแหน่งจากพนักงานเต็มเวลาทั้งหมด 800 ตำแหน่ง สืบเนื่องจากผลประกอบการแผนก Mobile ของ Sony ที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก และเพื่อตอบสนองโยบายที่ต้องการลดค่าดำเนินการให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน 2-3 ปีนี้

ที่มา Xperia Blog

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา