Google ปิดตัวบริการ Google+ ก่อนกำหนด 4 เดือนเนื่องจากมีข้อมูลหลุดรอบสอง

พื้นที่โฆษณา
Google ปิดตัวบริการ Google+ ก่อนกำหนด 4 เดือนเนื่องจากมีข้อมูลหลุดรอบสอง 1

ได้ประกาศปิดตัวบริการ Google+ เนื่องจากมีข้อมูลผู้ใช้หลุดจำนวนมาก และต้นทุนในการพ้ฒนาสูงเกินไป โดยจะปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2019 และปรับเปลี่ยนไปใช้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยเหตุกาณ์ไม่คาดฝัน มีข้อมูลผู้ใช้หลุดอีกรอบถึง 52.5 ล้านบัญชี โดยข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผย ชื่อ อีเมล์ อาชีพ และ อายุ ของบัญชีผู้ใช้แม้พวกเขาจะตั้งเป็น Private ก็ตาม ทำให้ Google เลื่อนวันปิดตัวเข้ามาถึง 4 เดือน โดยจะปิดตัวในเดือนเมษายน 2019 ที่จะถึงนี้

ที่มา The Verge

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา