วิดีโอ YouTube Rewind 2018 ติดอันดับวิดีโอที่มียอด Dislike สูงสุดเป็นอันดับ 2 1

วิดีโอ YouTube Rewind 2018 ติดอันดับวิดีโอที่มียอด Dislike สูงสุดเป็นอันดับ 2

| updated on
พื้นที่โฆษณา
วิดีโอ YouTube Rewind 2018 ติดอันดับวิดีโอที่มียอด Dislike สูงสุดเป็นอันดับ 2 3

เป็นธรรมเนียมเมื่อถึงช่วงปลายปี YouTube จะปล่อยวิดีโอ YouTube Rewind ที่นำเหตุการณ์ วิดีโอ และ YouTuber ที่เป็นกระแสมาทำเป็นวิดีโอให้ชมกัน สำหรับปีนี้ YouTube ได้ปล่อยวิดีโอ YouTube Rewind 2018 ออกมาแล้ว แต่พบกับเหตุกาณ์ไม่คาดฝันเมื่อวิดีโอนี้ได้ยอด Dislike ณ ปัจจุบันสูงถึง 7.1 ล้าน Dislike เป็นรองเพียงมิวสิควิดีโอเพลง Baby ของ Justin Bieber ที่มียอด Dislike 9.1 ล้านเท่านั้น โดยความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าวิดีโอปีนี้มีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่น่าสนใจ มีการนำเรื่องราวจากโลกภายนอกมาใส่มากเกินไป เหตุกาณ์ที่โดดเด่นใน YouTube ถูกใส่มาน้อย รวมถึง Youtuber ที่เด่นๆ ที่หลายคนคาดหวังต่างไม่ปรากฎตัวในวิดีโอ

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link