Unlimited Power! ASUS ROG PHONE สามารถเสียบชาร์จให้ตัวเองได้ 1

Unlimited Power! ASUS ROG PHONE สามารถเสียบชาร์จให้ตัวเองได้

| updated on
พื้นที่โฆษณา
Unlimited Power! ASUS ROG PHONE สามารถเสียบชาร์จให้ตัวเองได้ 3

ROG PHONE เป็นสมาร์ทโฟนที่ให้ช่อง USB-C มาถึง 2 ช่อง คือช่องด้านล่างเครื่องเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วๆ ไป และช่องด้านข้างเครื่องอีกหนึ่งช่อง

เว็บไซต์ Android Police ได้ทดสอบใช้สายชาร์จที่เป็นหัว USB-C ทั้งสองด้านเสียบเข้าทั้งสองพอร์ตของ ROG PHONE ปากฎว่านอกจากจะสามารถชาร์จไฟได้แล้ว เครื่องยังมองเห็นตัวเองเป็น USB Drive อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การทำแบบนี้ไม่ทำให้คุณมีไฟใช้แบบไม่จำกัดตามหัวข่าวแต่อย่างใด

ที่มา Android Police

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link