หน่วยประมวลผลภาพ Qualcomm Spectra 380 มาพร้อม AI ในตัว 1

หน่วยประมวลผลภาพ Qualcomm Spectra 380 มาพร้อม AI ในตัว

| updated on
พื้นที่โฆษณา

หน่วยประมวลผลภาพ Qualcomm Spectra 380 มาพร้อม AI ในตัว 3

เมื่อคืน ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยประมวลผลภาพ (ISP) ในชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Spectra 380 มีจุดเด่นที่มีฮาร์ดแวร์เร่งการประมวลผล Computer Vision (การประมวลผลภาพ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจทัศนียภาพ หรือแยกแยะวัตถุต่างๆ ได้) รวมมาด้วย โดย Spectra 380 สามารถประมวลผลภาพได้เร็วกว่ารุ่นก่อนถึง 4 เท่า เนื่องจากสามารถคำนวณ Computer Vision ได้ในตัว

Qualcomm Spectra 380 สามารถตรวจจับความลึกของวัตถุในภาพ ระบุและแยกแยะวัตถุในภาพได้แบบ Real-Time ด้วยความละเอียดสูงสุด 4K [email protected] FPS สามารถเปลี่ยนพื้นหลังของวิดีโอได้แบบ Real-Time

หน่วยประมวลผลภาพ Qualcomm Spectra 380 มาพร้อม AI ในตัว 5

ด้านการถ่ายวิดีโอ Qualcomm Spectra 380 รองรับการบันทึกวิดีโอ HDR ได้ตามมาตรฐาน HDR10 อย่างเต็มรูปแบบ

Qualcomm Spectra 380 รองรับการเร่งประสิทธิภาพด้วยฮาร์ดแวร์สำหรับวิดีโอฟอร์แมต VP9 และภาพฟอร์แมต HEVC based HEIF ซึ่งมีขนาดเล็กลงกว่ารูปแบบเดิมๆ สูงสุด 50%

Qualcomm Spectra 380 รองรับกล้องคู่ความละเอียดสูงสุด 22 MP 30Hz และ 48MP 30Hz สำหรับกล้องเดี่ยว สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด [email protected] โดยไม่ต้องพึ่ง Cache ในเซ็นเซอร์รับภาพ

และส่วนที่สำคัญที่สุดคือ Qualcomm Spectra 380 ถูกออกแบบมาแบบ Modular จึงสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ที่มา XDA

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link