ยิ่งกว่าขบวนการ 5 สี Google จับ Pixel 3 ห้าเครื่องรวมร่างกันเพื่อใช้สอน AI ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ 1

ยิ่งกว่าขบวนการ 5 สี Google จับ Pixel 3 ห้าเครื่องรวมร่างกันเพื่อใช้สอน AI ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ

| updated on
พื้นที่โฆษณา
ยิ่งกว่าขบวนการ 5 สี Google จับ Pixel 3 ห้าเครื่องรวมร่างกันเพื่อใช้สอน AI ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ 3

สมาร์ทโฟน Pixel เป็นสมาร์ทโฟนที่มีความโดดเด่นเรื่องกล้องเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการจำลองเอฟเฟกต์หน้าชัดหลังเบลอ โดย Google Pixel 3 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดสามารถทำเอฟเฟกต์ได้แม่นยำกว่ารุ่นก่อนๆ อีก โดยเคล็ดลับอยู่ที่การใช้ AI และ Machine Learning มาช่วยแยกวัตถุออกจากแบ็คกราวด์

ตามปกติการทำหน้าชัดหลังเบลอจะใช้กล้อง 2 ตัวที่วางเหลื่อมกันสร้างแผนที่ความลึกขึ้นมา (Pixel ก็ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ เพียงแต่แทนที่จะใช้กล้อง 2 ตัว Google ใช้ความสามารถของเซ็นเซอร์รับภาพแบบ Dual Pixel แทน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่) ซึ่งวิธีนี้มักจะมีปัญหากับเส้นตรงที่พาดขนานไปกับการจัดเรียงของกล้อง

ยิ่งกว่าขบวนการ 5 สี Google จับ Pixel 3 ห้าเครื่องรวมร่างกันเพื่อใช้สอน AI ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ 5
จะเห็นได้ว่าภาพจาก Stereo Depth อย่างเดียวมีปัญหาในการเบลอชั้นที่เป็นเส้นตรง

เพื่อแก้ปัญหานี้ Google Pixel 3 จึงนำข้อมูลอย่างอื่นมาช่วยในการทำเอฟเฟกต์หน้าชัดหลังเบลอด้วย โดยใช้สิ่งที่ Google เรียกว่า “ความเกี่ยวโยงและการตกโฟกัส (semantic and defocus cues)” ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถบอกได้ทันทีเพียงการมองที่วัตถุ แต่สำหรับสมาร์ทโฟนต้องใช้ AI เข้ามาช่วย และต้องสอน AI เพื่อให้สามารถแยกแยะได้ด้วย

ยิ่งกว่าขบวนการ 5 สี Google จับ Pixel 3 ห้าเครื่องรวมร่างกันเพื่อใช้สอน AI ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ 7

เพื่อการนี้ Google เลยได้จับ Google Pixel 3 จำนวน 5 เครื่องมารวมร่างกันด้วยเคสแบบพิเศษ เพื่อที่จะได้ภาพจากมุมที่แตกต่างกัน 5 ภาพ ที่สามารถนำมาสอน AI ให้สามารถแยกแยะความลึกของวัตถุในภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม โดยสามารถเข้าไปดูตัวอย่างภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ยิ่งกว่าขบวนการ 5 สี Google จับ Pixel 3 ห้าเครื่องรวมร่างกันเพื่อใช้สอน AI ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ 9

ยิ่งกว่าขบวนการ 5 สี Google จับ Pixel 3 ห้าเครื่องรวมร่างกันเพื่อใช้สอน AI ทำภาพหน้าชัดหลังเบลอ 11

ที่มา Android Police

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link