ผู้เชี่ยวชาญจาก Palo Alto Networks ชี้ ปัญญาประดิษฐ์ AI มีความสำคัญอย่างมากในการต่อสู้กับภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ 1

ผู้เชี่ยวชาญจาก Palo Alto Networks ชี้ ปัญญาประดิษฐ์ AI มีความสำคัญอย่างมากในการต่อสู้กับภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์

| updated on
พื้นที่โฆษณา

ผู้เชี่ยวชาญจาก Palo Alto Networks ชี้ ปัญญาประดิษฐ์ AI มีความสำคัญอย่างมากในการต่อสู้กับภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์ 3

ผู้เชี่ยวชาญจาก ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิด ขึ้นซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มีความสำคัญอย่างมากในการต่อสู้กับภัยจากการคุกคามในโลกไซเบอร์

Palo Alto Networks ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Security ทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอนวัตกรรมความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) สำหรับเอนด์พอยท์ (Endpoint) คลาวด์ (Cloud) และระบบเครือข่าย (Network) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยด้านดิจิตอลให้กับองค์กรธุรกิจในงาน Cybersecurity Forum 2018 ที่จัดขึ้นเร็วๆ นี้

รายงานการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม (Threat Landscape) ล่าสุดพบว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในป้องกันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)
และแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์คือการให้สมองกลต่อสู้กันเอง โดยมนุษย์เรามีส่วนในการตัดสินใจเท่านั้น

Security Operating Platform ของ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ใช้เทคโนโลยี AI ผสานกับระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) และ ระบบจัดการอัตโนมัติ (Automation) สามารถปกป้องผู้ใช้งาน แอ็ปพลิเคชั่นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รักษาข้อมูลสำคัญบน Resource Environment ทั้งในรูปแบบ Public, Private,
Hybrid และ SaaS สามารถตรวจจับและยับยั้งการโจมตีจากภัยคุกคามในรูปแบบ Automated Attack ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link