Google Assistant รองรับการใช้งานภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษแล้ว 1

Google Assistant รองรับการใช้งานภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษแล้ว

| updated on
พื้นที่โฆษณา
Google Assistant รองรับการใช้งานภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษแล้ว 3

Assistant ได้เพิ่มความสามารถใหม่ให้ภาษาไทย คือสามารถใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาอังกฤษได้แล้ว ทำให้สามารถพูดสั่งงาน Google Assistant ได้ทั้ง 2 ภาษา หรือจะพูดปนกันในประโยคเดียวกันก็ได้ และ Google Assistant จะเลือกพูดโต้ตอบกับเราด้วยภาษาที่เหมาะสมอัตโนมัติ

Google Assistant รองรับการใช้งานภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษแล้ว 5

วิธีตั้งค่าสามารถทำได้โดยเรียก Google Assistant ขึ้นมา > กดรูปเข็มทิศ  > เมนู 3 จุด > Settings จากนั้นไปที่แท็บ Assistant > Languages > ไทย(ประเทศไทย)

Google Assistant รองรับการใช้งานภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษแล้ว 7
พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link