ผลวิจัยเผย จำกัดเวลาการใช้ Social Media ช่วยลดอาการซึมเศร้า 1

ผลวิจัยเผย จำกัดเวลาการใช้ Social Media ช่วยลดอาการซึมเศร้า

| updated on
พื้นที่โฆษณา

ผลวิจัยเผย จำกัดเวลาการใช้ Social Media ช่วยลดอาการซึมเศร้า 3

ข้อมูลจากการวิจัยชื่อ No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression ศึกษาผลกระทบของการใช้งาน , และ Snapchat ทดสอบโดยให้ผู้ร่วมวิจัย 143 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ใช้ Social Network อย่างปกติต่อไป อีกกลุ่มถูกจำกัดเวลาให้ใช้แต่ละแอปเพียง 10 นาทีต่อวันเท่านั้น

นักวิจัยพบว่ากลุ่มที่ถูกจำกัดการใช้งาน Socail Media แสดงสัญญาณของการลดลงของสภาวะซึมเศร้าอย่างชัดเจน หนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดลองกล่าวว่าตัวเองรู้สึกในแง่บวกเกี่ยวกับตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่เข้าร่วมทำการทดลอง

ที่มา CNBC

No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression

Read More: https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/jscp.2018.37.10.751

No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression

Read More: https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/jscp.2018.37.10.751

No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression

Read More: https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/jscp.2018.37.10.751

No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression

Read More: https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/jscp.2018.37.10.751

No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression

Read More: https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/jscp.2018.37.10.751

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link