Samsung เปิดตัวส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในชื่อ One UI ใช้งานมือถือจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น มีโหมดใช้งานตอนกลางคืน

- Samsung เปิดตัวส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในชื่อ One UI ใช้งานมือถือจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น มีโหมดใช้งานตอนกลางคืน

ในงาน Samsung Developer Conference 2018 ที่จัดไปเมื่อคืนได้มีการเปิดตัว UI แบบใหม่ในชื่อว่า One UI

- Samsung เปิดตัวส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในชื่อ One UI ใช้งานมือถือจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น มีโหมดใช้งานตอนกลางคืน

- Samsung เปิดตัวส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในชื่อ One UI ใช้งานมือถือจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น มีโหมดใช้งานตอนกลางคืน

โดย UI แบบใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสมาร์ทโฟนจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น โดยย้ายบริเวณที่เราต้องกดมาอยู่ครึ่งล่างของหน้าจอเพื่อให้นิ้วโป้งเราสามารถเอื้อมถึง และครึ่งบนเป็นส่วนแสดงผล

- Samsung เปิดตัวส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในชื่อ One UI ใช้งานมือถือจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น มีโหมดใช้งานตอนกลางคืน

หน้าตา UI ถูกออกแบบมาให้มุมมมีความโค้งมนมากขึ้น จัดถาดสีใหม่ ออกแบบหน้าตาให้เรียบง่ายและเข้าใจง่ายขึ้น

- Samsung เปิดตัวส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในชื่อ One UI ใช้งานมือถือจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น มีโหมดใช้งานตอนกลางคืน

- Samsung เปิดตัวส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ในชื่อ One UI ใช้งานมือถือจอใหญ่ได้สะดวกขึ้น มีโหมดใช้งานตอนกลางคืน

มาพร้อม Night mode ที่จะเปลี่ยน UI เป็นโทรสีดำเพื่อไม่รบกวนสายตาเวลาใช้งานในที่มืด

นอกจากนั้น Samsung ยังเปิด One UI
Beta Program ให้ผู้ใช้ Samsung Galaxy S9/S9+ ในประเทศจีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อินเดีย, โปแลนด์, เกาฟลีใต้, สเปน, สหราชอาณาจักร, และสหรัฐอเมริกา ได้ทดลองใช้งานก่อน
ที่มา Samsung, The Verge


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo