Samsung เปิดตัวเซ็นเซอร์รับภาพ ISOCELL 2 รุ่นใหม่ ความละเอียด 48 ล้านและ 36 ล้านพิกเซล ถ่ายวิดีโอ HDR ได้

- Samsung เปิดตัวเซ็นเซอร์รับภาพ ISOCELL 2 รุ่นใหม่ ความละเอียด 48 ล้านและ 36 ล้านพิกเซล ถ่ายวิดีโอ HDR ได้

Samsung เปิดตัวเซ็นเซอร์รับภาพ 2 รุ่นใหม่คือ Bright GM1 ที่มีความละเอียดถึง 48 ล้านพิกเซล และ  Bright GD1 ที่มีความละเอียด 36 ล้านพิกเซล

- Samsung เปิดตัวเซ็นเซอร์รับภาพ ISOCELL 2 รุ่นใหม่ ความละเอียด 48 ล้านและ 36 ล้านพิกเซล ถ่ายวิดีโอ HDR ได้

เซ็นเซอร์รับภาพทั้ง 2 ตัวมีเทคโนโลยี Pixel Binning คือรวม 4 พิกเซลเป็นพิกเซลเดียวเมื่อต้องการเพิ่มความสามารถในการรับแสง ทำให้ขนาดของ Photo diode ใหญ่ถึง 1.6 ไมครอน นอกจากนั้นยังมีระบบกันสั่น EIS ในตัวและถ่ายวิดีโอ HDR ได้แบบ Real-time

ที่มา GSMARENAแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo