ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับรางวัลองค์กรผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปีจาก IDC

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับรางวัลองค์กรผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปีจาก IDC

IDC ประกาศผลองค์กรผู้ได้รับรางวัลในงาน Digital Transformation Awards ประจำปี 2018 โดยยกย่องให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าของ SAS เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปี (Information Visionary of the Year) สำหรับการปรับปรุงการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) ด้วยการใช้นวัตกรรมทางการวิเคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ก้าวหน้านำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social) ผนวกเข้ากับข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่เดิมภายในธนาคาร ส่งผลผลักดันให้รายได้สุทธิของกรุงศรีเติบโตขึ้นถึง 9 ล้านบาท มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 25,000 รายตั้งแต่เริ่มนำโซลูชั่นนี้มาใช้เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว(2560)เป็นต้นมา

กรุงศรีเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ก้าวล้ำหน้าไปไกลกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกด้วยวิธีดั้งเดิมจากเพียงข้อมูลภายในธนาคารเอง แต่ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างชาญฉลาดจากกิจกรรมออนไลน์ของลูกค้า ด้วยการที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากใน10 อันดับต้น ๆ ของโลก (World’s Top 10 for Social Media Usage)

กรุงศรีจึงได้ร่วมเป็นคู่ค้ากับSAS เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นจากการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้าทำความเข้าใจถึงความชอบ บุคลิกภาพ ความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลูกค้าในเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์ กรุงศรีนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและกระบวนการทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปัจจัยทางสังคมออนไลน์มาช่วยเสริมประกอบในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เป็นผลให้ธนาคารสามารถเติบโตอย่างชัดเจนในธุรกิจใหม่ ๆ กรุงศรียังได้รวบรวมทั้งข้อมูลบุคลิกภาพและความสนใจของลูกค้ามาใช้ในการพัฒนาการออกแบบแคมเปญโดยการส่งอิเล็กทรอนิกส์เมล์ที่โดดเด่นและเป็นส่วนตัวตรงไปให้ลูกค้า (Electronic Direct Mail :EDM) ช่วยเพิ่มอัตราการเปิดบัญชีใหม่ได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับรางวัลองค์กรผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งปีจาก IDC

คุณดาริกา ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารกิจกรรมความสัมพันธ์ลูกค้าของกรุงศรี เน้นว่าลูกค้าเป็นหัวใจของกลยุทธ์เชิงดิจิทัลของธนาคาร “ด้วยแนวคิดหลักที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราจึงใช้SAS มาช่วยทำความเข้าใจข้อมูลลูกค้าของเราให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันและความชื่นชอบตามไลฟ์สไตล์ผ่านร่องรอยกิจกรรมทางดิจิทัล(Digital Footprints)ของลูกค้าจากความเข้าใจที่ดีขึ้นนี้เราจึงสามารถมอบประสบการณ์ด้านการธนาคารที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของกรุงศรีในอุตสาหกรรมอีกด้วย”กรุงศรีได้ใช้โซลูชั่นของ SAS หลายอย่างเพื่อสร้างแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดั้งเดิม, ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ตามไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และเหตุการณ์สำคัญในชีวิตส่วนบุคคลช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายแก่ลูกค้าแต่ละราย – แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะเริ่มติดต่อกับจุดบริการ (touchpoint) ของธนาคาร

ความลับของความสำเร็จนี้คือชุด (Suite) โซลูชั่นของ SAS เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูง, การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), การประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP), การจดจำรูปแบบและการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ข้อมูลเชิงลึกที่รวมรวมมาได้นี้จะถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจประจำวันของธนาคารเพื่อปรับแต่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ให้เฉพาะตัวมากขึ้น นำเสนอแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดเป้าหมายไปสู่ผู้บริโภคดิจิทัลที่มีการพัฒนาขึ้นในทุกวันนี้

คุณซูเดฟ บานกาฮ์ (Sudev Bangah) กรรมการผู้จัดการ IDC ASEAN กล่าวว่า “ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทยช่วยสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศเพิ่มการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruptive Technologies) ขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขัน กรุงศรีใช้นวัตกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า จนได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่มีวิสัยทัศน์จากงาน DX Awards ของ IDC การใช้ข้อมูลภายในของลูกค้าที่มีอยู่กับข้อมูลพฤติกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรุงศรีได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ของลูกค้าในอุตสาหกรรมการเงิน”

คุณณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ ผู้จัดการดูแลระดับประเทศ (Country Manager) ของ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “องค์กรการเงินในปัจจุบันถูกท้าทายจากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา SAS ได้ร่วมมือกับธนาคารชั้นนำ อย่างเช่นกรุงศรีเพื่อเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ช่วยสร้างความชาญฉลาดในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น ความสำเร็จของกรุงศรีเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่องค์กรทางการเงินสามารถนำโครงการริเริ่มการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตยิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ของเรากับกรุงศรีจะแข็งแกร่งมากขึ้น ยิ่งกว่านั้นจะเป็นการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย”แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo