OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี Hyper Boost ช่วยเร่งประสิทธิภาพมือถือทั้งตัวระบบ เกม และแอปพลิเคชั่น

- OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี Hyper Boost ช่วยเร่งประสิทธิภาพมือถือทั้งตัวระบบ เกม และแอปพลิเคชั่น

OPPO ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี OPPO Hyper Boost ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้ ผ่านการปรับปรุงด้านการใช้พลังงานและการแสดงผลของสมาร์ทโฟน Android ในงานที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

Hyper Boost ทำงานโดยการเปิดใช้ “two-way dialogs” ระหว่างแอปพลิเคชันและระบบการทำงาน หลังจากตระหนักถึงสถานการณ์และพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้จากแอปพลิเคชันและโปรแกรมเกมที่แตกต่างกัน Hyper Boost จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบอย่างทั่วถึงครอบคลุมความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรฮาร์ดแวร์สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองต่อแอปพลิเคชันและโปรแกรมเกมที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่วยทำให้การทำงานของระบบโดยรวมไหลลื่นกว่าเดิม

เทคโนโลยี Hyper Boost นี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ System Engine, Game Engine และ Application Engine

System Engine จะเป็นการใช้ behavior-aware-scheduling(BAS) ที่พัฒนาโดย OPPO เอง ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทำงานด้วยความถี่จากปกติประมาณ 20 milliseconds เหลือเพียง 0.2 milliseconds นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงระบบจากรากฐานอีกหลายส่วน

Game Engine เป็นการร่วมมือกัยระหว่าง OPPO และบริษํทเกมชื่อดังอย่าง Tencent, Netease และแอปพลิเคชั่นเกมอย่าง Unreal, Unity และ Cocos ปรับปรุงให้เล่นเกมฮิตกว่า 100 เกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันปรับปรุงไปแล้ว 11 เกม และหนึ่งในนั้นคือ PUBG

Application Engine  การทำงานของระบบ Hyper Boost จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทั่วทั้งแพลตฟอร์ม Qualcomm และ MediaTek การแก้ปัญหาการทำงานของระบบกว่า 50 แบบมีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจากฮาร์ดแวร์ขั้นพื้นฐานที่มีต่อสถานการณ์และพฤติกรรมต่างๆของซอฟต์แวร์ 20-plus เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะมีประสบการณ์ที่ไหลลื่นและมีเสถียรภาพในเกือบทุกสถานการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยให้แอปพลิเคชั่นทั่วไปสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นถึง 31.91%

ที่มา GSMARENAแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo