รายงานเผย ชาวอเมริกา 25% ลบแอป Facebook ออกจากเครื่อง แต่ทราฟิกยังเท่าเดิม

- รายงานเผย ชาวอเมริกา 25% ลบแอป Facebook ออกจากเครื่อง แต่ทราฟิกยังเท่าเดิม

Pew Research Center เปอดเพยผลสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของชาวอเมริกา โดยทำการสำรวจในช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายนมีผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบเกือบ 5,000 คน

  • 26% ของผู้เข้าร่วมทดสอบลบแอป Facebook ออกจากเครื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
  • 54% ของผู้เข้าร่วมทดสอบทำการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebook ใหม่
  • 42% ของผู้เข้าร่วมทดสอบเคยหยุดเข้าใช้งาน Facebook เป็นระยะเวลาหนึ่ง

เมื่อแยกตามอายุ พบว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมากกว่า

  •  2/3 ของผู้ทำแบบสำรวจช่วงอายุ 18-29 ปีเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebook
  • 44% ของผู้ทำแบบสำรวจช่วงอายุ 18-29 ปีลบแอป Facebook ออกจากเครื่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูทราฟิกของ Facebook กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ที่มา GSMARENAแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo