Brother สนับสนุนนักศึกษาอาชีวะ 6 แห่งใน จ.สุโขทัย มอบองค์ความรู้ซ่อมเครื่องพิมพ์ พัฒนาอาชีพเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

- Brother สนับสนุนนักศึกษาอาชีวะ 6 แห่งใน จ.สุโขทัย มอบองค์ความรู้ซ่อมเครื่องพิมพ์ พัฒนาอาชีพเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก สแกนเนอร์ จักรเย็บผ้าและเครื่องเสียงคาราโอเกะ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสุโขทัย และสถาบันการอาชีวศึกษา 6 แห่งประกอบด้วย

  1. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
  3. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
  4. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
  6. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จัดกิจกรรม ‘The Academic Cooperation Program’ เป็นโครงการเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังชัน โดยหลักสูตรถูกพัฒนาเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และเทคนิค รวมถึงการบริหารจัดการให้เยาวชนไทยได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

หลักสูตรซ่อมเครื่องพิมพ์ของโครงการนี้ บราเดอร์จะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และองค์ความรู้ในการฝึกอบรมทางเทคนิคในการซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท บราเดอร์ฯ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสายงานอาชีพ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรมจากบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วยแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo