Google Assistant รองรับการสั่งงาน 2 ภาษาแล้ว

- Google Assistant รองรับการสั่งงาน 2 ภาษาแล้ว

Google Assistant รองรับการสั่งงาน 2 ภาษาแล้ว แต่ไม่ได้หมายถึงการสั่งงานโดยในประโยคมีหลายภาษาปนกัน แต่หมายถึงเราสามารถเรียก Google Assistant ได้มากกว่า 1 ภาษา แต่ประโยคที่สั่งงานต้องเป็นภาษาเดียวกับตอนที่เรียก เช่น ถ้าเรียกภาษาอังกฤษ ก็ต้องสั่งงานเป็อังกฤษ เรียกภาษาญี่ปุ่นก็ต้องสั่งงานเป็นญี่ปุ่น เป็นต้น

Google Assistant เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะตัวแรกที่สามารถรองรับการสั่งงานมากกว่า 1 ภาษา ในช่วงแรกจะรองรับภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และ ญี่ปุ่น โดยภาษาอื่นๆ จะตามมาทีหลัง

ที่มา GSMARENAแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo