Lazada จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ปล่อยสินเชื่อแม่ค้าออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย

- Lazada จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ปล่อยสินเชื่อแม่ค้าออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย

Lazada จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศนำร่องปล่อยสินเชื่อออนไลน์ (Digital Lending) ให้แก่ลูกค้า SME ที่เป็นผู้ขายบน Lazada ด้วยการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่พัฒนาโดยบริษัท เอสซีบี อบาคัส มาใช้พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจบน e-commerce เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 

- Lazada จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ปล่อยสินเชื่อแม่ค้าออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถทำการขอสินเชื่อออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องขอเอกสารยุ่งยาก เพื่อสร้างความคล่องตัวทางการเงิน และความสามารถในการขยายธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้ค้า Lazada 


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo