Pornhub เผยสถิติประจำปี 2019 คนไทยใช้เวลาดูต่อครั้งมากที่สุดในโลก

พื้นที่โฆษณา

Pornhub เว็บไซต์วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ชื่อดังเปิดเผยสถิติต่างๆ ในปี 2019 มีผู้เข้าใช้งานเว็บถึง 42,000 ล้านครั้ง เติบโตขึ้นจากปี 2018 ที่มีผู้เข้าชม 33,000 ล้านครั้ง โดยผู้ชมที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น ประเทศไทยติดอันดับหนึ่ง ประเทศที่ใช้เวลาต่อครั้งในการเยี่ยมชมมากที่สุด สำหรับสถิติที่น่าสนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมีดังนี้

  1. ประเทศไทยติดอันดับ 17 ประเทศที่มีทราฟิกมากที่สุด ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 6 อันดับ
  2. ประเทศไทยติดอันดับหนึ่ง ประเทศที่ใช้เวลาต่อครั้งในการเยี่ยมชมมากที่สุด เฉลี่ย 11 นาที 21 วินาทีต่อครั้ง แต่ลดลงจากปีที่แล้ว 12 วินาที
  3. หมวดหมู่ที่ชาวไทยชื่นชอบที่สุดคือ Japanese
  4. ผู้หญิงชาวไทยเข้าชมเพิ่มขึ้น 2%
  5. ช่วงอายุที่เข้าชมมากที่สุดคือ 25-34 ปี

ดูสถิติแบบเต็มๆ

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา