News

Google พาย้อนอดีตไป 20 ปีก่อน ชมโรงรถของซูซาน ออฟฟิศแห่งแรกของ Google ผ่าน Street view

- Garage Computer Hero shot - Google พาย้อนอดีตไป 20 ปีก่อน ชมโรงรถของซูซาน ออฟฟิศแห่งแรกของ Google ผ่าน Street view

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี Google ทาง Google ได้พาเราย้อนอดีตกลับไป 20 ปีที่แล้ว ไปยังโรงรถของซูซาน ออฟฟิศแห่งแรกของ Google ในสภาพที่ใกล้เคียงเมื่อ 20 ปีที่แล้วมากที่สุดผ่าน Google Streetview สามารถเข้าไปชมได้ที่นี่

วิดีโอโชว์บรรยากาศจริงๆ ขอองโรงรถของซูซาน

Tags

Leave a Reply

Related Articles

Back to top button
Close
Close