พื้นที่โฆษณา A
พื้นที่โฆษณา H

Wi-Fi เปลี่ยนวิธีนับเวอร์ชันเป็นตัวเลข เข้าใจง่ายขึ้น Wi-Fi 6 มาปีหน้า

พื้นที่โฆษณา D
พื้นที่โฆษณา E
Wi-Fi เปลี่ยนวิธีนับเวอร์ชันเป็นตัวเลข เข้าใจง่ายขึ้น Wi-Fi 6 มาปีหน้า 2

ปกติการตั้งชื่อรุ่นของมาตรฐาน Wi-Fi จะใช้ตัวอักษร และไม่เรียงกัน ทำให้เข้าใจยาก เช่น 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac เป็นต้น ซึ่งการตั้งชื่อแบบนี้ใช้มาตั้งแต่ปี 1999

ทาง Wi-Fi Alliance ได้ทำการเปลี่ยนวิธีเรียกชื่อมาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนเป็นตัวเลขแทน ดังนี้

  • Wi-Fi 1 : 802.11b
  • Wi-Fi 2 : 802.11a
  • Wi-Fi 3 : 802.11
  • Wi-Fi 4 : 802.11n
  • Wi-Fi 5 : 802.11ac 

และในอนาคตจะมีการแจ้งด้วยว่าเรากำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi มาตรฐานไหนอยู่ สำหรับมาตรฐานใหม่ที่จะมาในอนาคต 802.11ax ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Wi-Fi 6 จะมาในปีหน้า โดยให้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเมื่อมีการเชื่อมต่อกันหลายอุปกรณ์

Wi-Fi เปลี่ยนวิธีนับเวอร์ชันเป็นตัวเลข เข้าใจง่ายขึ้น Wi-Fi 6 มาปีหน้า 3

ที่มา The Verge

ติดตามการรีวิว ชี้เป้า เล่าเรื่อง เพิ่มเติมได้ที่
Facebook: www.facebook.com/bacidea
Twitter: www.twitter.com/bacidea
Instagram: www.instagram.com/bacidea
YouTube: www.youtube.com/bacidea
พื้นที่โฆษณา F

ความคิดเห็น

เปรียบเทียบรายการ
  • ทั้งหมด (0)
เปรียบเทียบ
0