News

Xiaomi จับมือ IKEA เชื่อม Smart Home เข้ากับอุปกรณ์และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน

- Xiaomi จับมือ IKEA เชื่อม Smart Home เข้ากับอุปกรณ์และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน

Xiaomi เปิดเผยในงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (MIDC 2018) ในปีนี้ว่าได้ร่วมเป็น “พันธมิตรทางยุทธศาสตร์” (Strategic Partnership) กับ IKEA โดยตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป อุปกรณ์หลอดไฟอัจฉริยะทุกรุ่นของ อิเกีย จะสามารถเชื่อมต่อผ่าน Internet of Things (IOT) ของเสี่ยวหมี่ได้ทั้งหมด

- Xiaomi จับมือ IKEA เชื่อม Smart Home เข้ากับอุปกรณ์และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน

Xiaomi ได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent :AI) และ Internet of Things (IoT) มาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จากข้อมูลเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีอุปกรณ์ IoT ที่ต่อเขื่อมอินเทอร์เน็ต (ไม่รวมสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อป) บนแพลตฟอร์ม IoT ของเสียวหมี่มากกว่า 132 ล้านชิ้น และเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานในลักษณะ daily active devices มากกว่า 20 ล้านชิ้นใช้งานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก บริการผู้ช่วยดิจิตอล Xiao AI (Xiao Ai voice assistant) มีผู้ใช้งานที่เป็น monthly active users มากกว่า 34 ล้านคนทั่วโลก

- Xiaomi จับมือ IKEA เชื่อม Smart Home เข้ากับอุปกรณ์และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน

นอกจากนี้ เสียวหมี่ และ อิเกีย ยังได้แถลงถึงความร่วมมือกับ Ji Hotel CHJ Automotive และ Ikongiian ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบตกแต่งภายใน ในการนำอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออัจฉริยะของเสียวหมี่ (Xiaomi smart IoT devices) ไปใช้ให้เหมาะสมใน Scene ที่แตกต่างกันไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ :  Xiaomi ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟน Redmi Note 6 Pro ด้วยราคา 6,990 บาทในงาน TME2018
Tags
Back to top button
Close
Close