MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์

MSI เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Gaming Notebook รุ่นใหม่ โดยนำ CPU รุ่นล่าสุดจาก Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์มาใช้

CPU Intel 9th gen รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 45% การ์ดจอ NVIDIA®GeForce GTX 16 ซีรี่ส์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ถึง 50%

- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
- MSI เปิดตัว Gaming Notebook รุ่นใหม่ ใช้ Intel 9th gen และการ์ดจอจาก NVIDIA GeForce GTX 16 ซีรี่ส์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ :  MSI เปิดตัวโน๊ตบุ้คที่มาพร้อมเทคโนโลยี RTX ในไทย 6 รุ่น วางขายพร้อมกัน 30 มกราคมนี้

Tags:

แสดงความเห็น
เปรียบเทียบรายการ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0