ARM เปิดตัว Cortex-A77 และ Mali-G77 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ARM เปิดตัว Cortex-A77 ที่พัฒนามาจาก A76 ให้เหมาะกับ 7 nm มากขึ้น และกราฟิก Mali-G77 ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หัวข้อเนื้อหา ซ่อน

Mali-G77

กราฟิกตัวใหม่ที่เปลี่ยนจากสถาปัตยกรรม Bifrost ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2016 มาเป็น Valhall ซ฿่งมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 30% ประสิทธิภาพดีขึ้น 30% และ MAchine learnning ดีขึ้นถึง 60%

ARM เปิดตัว Cortex-A77 และ Mali-G77 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 2

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากการขยับจาก 4- หรือ 8-wide มาเป็น 16-wide (หากเทียบกับกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ Nvidia 32-wide และ AMD 64-wide) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ Threads ของ CPU

Cortex-A77

ดีไซน์ CPU ใหม่นี้ให้ประสิทธิภาพดีขึ้น 20% เมื่อเทียบกับรุ่นเก่ากว่าที่สัญญาณนาฬิกาเท่ากัน

ARM เปิดตัว Cortex-A77 และ Mali-G77 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 3

ความคิดเห็น

Tags:

   เปรียบเทียบรายการ
   • Total (0)
   เปรียบเทียบ
   0