Samsung เปิดตัวโมดูลกล้อง Optical 5X Periscope หนาเพียง 5 มม.

- Samsung เปิดตัวโมดูลกล้อง Optical 5X Periscope หนาเพียง 5 มม.

Samsung เปิดตัวโมดูลกล้องซูม Optical 5 เท่า โดยใช้เทคนิค Periscope หรือการวางชิ้นส่วนในแนวขนานกับมือถือแล้วใช้กระจกในการสะท้อนภาพ เช่นเดียวกับกล้อง Optical zoom ใน HUAWEI P30 Pro และ OPPO Reno ทำให้โมดูลกล้องหนาเพียง 5 มม. เทียบกับโมดูลกล้องซุม 2X ที่มีความหนา 6 มม. โดยเซ็นเซอร์ตัวนี้พร้อมผลิตจำนวนมากแล้วตั้งแต่เดือนนี้ และจะมีการส่งมอบให้บริษัท OPPO


เรื่องแนะนำ

ลองดูเรื่องนี้สิ  เรื่องที่คุณควรทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นซื้อขายทองคำแท่ง

Responses

Review