FedEx ฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯ ข้อหาไม่ให้ส่งของให้ HUAWEI

FedEx บริษัทขนส่งชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาตัดสินใจฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดย FedEx กล่าวว่าบริษัทไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบหากบริษัทขนส่งของที่ผิดนโยบายการแบนของรัฐบาลทรัมป์ไปยังบริษัทจีนบางบริษัท

ในเอกสารฟ้องร้อง FedEx กล่าวว่าการแบนการส่งออกเป็นการบังคับให้บริษัทต้องตรวจสอบสิ่งของที่ตนขนส่งกว่าล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทั้งในแง่การขนส่งและการเงิน และยิ่งกว่านั้น อาจจะเป็นการผิดกฎหมายบางข้อด้วย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ตอบกลับว่าพวกเขายังไม่ได้พิจารณาข้อกล่าวหานี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาพร้อมต่อสู้กับข้อกล่าวหาเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประเทศ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ :  Course Square จับมือ KYNA เปิด KYNA English by Course Square and KYNA for Kids

Tags:

แสดงความเห็น
เปรียบเทียบรายการ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0