Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้

วันนี้ผมนำโปรเจ็กต์จาก indiegogo ที่น่าสนใจมาฝากกัน โดยโปรเจ็กต์นี้มีชื่อว่า Lua ที่จะทำให้คุณเข้าใจต้นไมhที่คุณปลูกได้มากกว่าเดิม

Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้ - Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้

Lua เป็นกระถางต้นไม้ที่มีหน้าจอท่จะแสดงอารมณ์ต่างๆ ของต้นไม้ให้เรารู้ โดยอิงจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ในกระถาง ไม่ว่าจะเป็นขาดน้ำ ขาดแสง น้ำมากเกินไป อุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป เราก็จะทราบโดยไม่ต้องเดาเอาเอง แถมมาพร้อมการแสดงผลแบบน่ารักๆ อีก

Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้ - Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้

นอกจากนี้ Lua ยังมีเซ็นเซอร์ติดตามการเคลื่อนไหวที่จะคอยมองตามเวลามีการเคลื่อนไหวผ่าน

Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้ - Lua กระถางที่ทำให้ต้นไม้คุยกับคุณได้

สำหรับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของ สามารถเข้าไปสนับสนุนผู้ผลิตได้ใน indiegogo ในราคา 56 ดอลลาร์ ตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,700 บาท

เรื่องที่คุณอาจสนใจ :  Samsung รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 2 ปีต่อเนื่อง

Tags:

แสดงความเห็น
เปรียบเทียบรายการ
  • Total (0)
เปรียบเทียบ
0