- OPPO จัดการแข่งขัน See Beyond OPPO Creators Awards 2019 เงินรางวัลสูงสุดกว่า 7,500 USD

OPPO จัดการแข่งขัน See Beyond OPPO Creators Awards 2019 เงินรางวัลสูงสุดกว่า 7,500 USD

OPPO จัดการแข่งขัน “See Beyond OPPO Creators Awards 2019” การประกวดภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ โดยแบ่งประเภทภาพถ่ายในการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ Your Creativity, Your Night, Your World, Your People และ Your Perspective ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกส่งผลงานได้ตามความถนัด พร้อมรางวัลสูงสุดกว่า 7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

- OPPO จัดการแข่งขัน See Beyond OPPO Creators Awards 2019 เงินรางวัลสูงสุดกว่า 7,500 USD
  • สำหรับผู้ชนะรางวัล Grand Prize Winner ได้รับเงินรางวัล 7,500 USD
  • สำหรับผู้ชนะรางวัล Category Winners ได้รับเงินรางวัล 1,500 USD
  • สำหรับผู้ชนะรางวัล Special Jury Prize ได้รับ OPPO Reno 10x Zoom
- OPPO จัดการแข่งขัน See Beyond OPPO Creators Awards 2019 เงินรางวัลสูงสุดกว่า 7,500 USD

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลยังมีโอกาสได้แสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย OPPO Creators Awards ที่ไทยและเซี่ยงไฮ้ ซึ่งรูปภาพนั้นอาจได้ปรากฎเป็นภาพพื้นหลังของ OPPO , บิลบอร์ด นอกจากนี้ผู้ชนะจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วม OPPO Photography Talent Program กับช่างภาพที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเป็นผู้ฝึกสอนและให้คำแนะนำในคลาสสุดพิเศษนี้ด้วย!

- OPPO จัดการแข่งขัน See Beyond OPPO Creators Awards 2019 เงินรางวัลสูงสุดกว่า 7,500 USD

OPPO Creators Awards 2019 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พร้อมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://seebeyond.oppo.com/th/

0 ความเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top