- Nvidia เปิดตัวการ์ดไลน์ Super แรงขึ้นในราคาเดิม

Nvidia เปิดตัวการ์ดไลน์ Super แรงขึ้นในราคาเดิม

Nvidia เปิดตัวการ์ดจอไลน์ใหม่ในชื่อ Super ประกอบด้วย RTX 2060, 2070, และ 2080 สำหรับไลน์ Super oี้จะมีการปรับปรุงให้ประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นปกติประมาณ 15% สำหรับรุ่น RTX 2060 Super ได้เพิ่มแรมเป็น 8 GB จาก 6 GB และในรุ่น RTX 2080 Super ได้เปลี่ยนความเร็วเมมโมรี่จาก 14 Gbps เป็น 15.5 Gbps สำหรับราคานั้น RTX 2070 Super และ 2080 Super จะมีราคาเท่าเดิมคือ 499 ดอลลาร์และ 699 ดอลลาร์ ในขณะที่รุ่น RTX 2060 Super แพงกว่าเดิม 50 ดอลลาร์

Nvidia ได้วางให้ไลน์ Super มาแทนไลน์เดิม แต่จะแรงสู้ Ti ไม่ได้ และจะสู้รุ่นที่เหนือกว่าไม่ได้ เช่น การ์ด 2070 Super จะแรงสู้การ์ด 2080 ธรรมดาไม่ได้ เป็นต้น

- Nvidia เปิดตัวการ์ดไลน์ Super แรงขึ้นในราคาเดิม
0 ความเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top