AOT เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS เชื่อมท่าอากาศยานทั่วโลก

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดตัวแอปพลิเคชัน AOT DIGITAL AIRPORTS ที่จะเปลี่ยนสนามบินธรรมดาให้กลายเป็นสนามบินมีชีวิต นวัตกรรมที่เชื่อมโยงระบบ IT ทั้งหมดในสนามบินที่จะมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยจะนำร่องที่ท่าอากาศยานอีก 6 แห่งของ AOT และจะเชื่อมโยงขยายไปยังท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก

ท่าอากาศยานนำร่อง 6 แห่ง ได้แก่

 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BKK
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง DMK
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ CNX
 • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย CEI
 • ท่าอากาศยานภูเก็ต HKT
 • ท่าอากาศยานหาดใหญ่ HDY

ปีนี้จะเป็นก้าวสำคัญของ AOT ที่จะปรับรูปแบบการให้บริการ การพาณิชย์ (Digital Airports) การบริหารงานภายในองค์กร (Digital Office) รวมถึงการปฏิบัติการเพื่อผู้โดยสาร (Digital Operation) และสินค้า (Digital Cargo) มาอยู่บน Digital Platform พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ถือเป็นการทรานส์ฟอร์มรูปแบบและโครงสร้างธุรกิจของ AOT ในเชิงการบริหารจัดการ โดยจะเชื่อมโยงไม่เฉพาะภายใน AOT เท่านั้น แต่จะเชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน และ องค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

- AOT เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS เชื่อมท่าอากาศยานทั่วโลก

โดยในเบื้องต้น Application ดังกล่าวจะมีฟังก์ชันสำหรับให้ผู้โดยสารได้ใช้งาน 8 อย่าง

 1. Flight Information ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ
 2. Map and Navigation แผนที่อัจฉริยะในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่างๆ
 3. Transport & Car Park บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะและการเดินทางภายในท่าอากาศยาน
 4. Facilities & Services บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน
 5. Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
 6. Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน
 7. Suggestion & Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
 8. Mobile Application Translation เครื่องมือช่วยแปลภาษาได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และ ภาษาญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำมากมายเล็งเห็นความสาคัญของ Digital Platform จึงร่วมให้การสนับสนุนและนาเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งาน อาทิ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และพันธมิตรอื่นๆ อีกมากมาย

- AOT เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS เชื่อมท่าอากาศยานทั่วโลก

CAT ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของชาติ มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน Free WiFi ให้กับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการก้าวสู่การเป็น AOT DIGITAL AIRPORTS ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการยกระดับธุรกิจไทยให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น ที่จะช่วยให้ท่าอากาศยานของประเทศไทยได้รับการยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการบิน ชั้นนำของโลก

ทั้งนี้ CAT และ GOOGLE STATION เห็นความสำคัญของ Digital Platform พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรในการร่วมให้บริการ Free WiFi ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในชื่อ “Free Airport Google Station WiFi by CAT” โดยให้ความเร็ว Super High Speed ในการให้บริการถึง 30/30 Mbps ฟรี

- AOT เปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS เชื่อมท่าอากาศยานทั่วโลก

AOT ยังคงมุ่งมั่นและใส่ใจการให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ เกิดความประทับใจแก่ผู้โดยสารเพื่อก้าวเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Leave a Comment