Google Maps เพิ่มเตือนภัยระเบิดในกรุงเทพฯ ลงแผนที่

- Google Maps เพิ่มเตือนภัยระเบิดในกรุงเทพฯ ลงแผนที่

แอปนำทาง Google Maps เพิ่มการเตือนภัยเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ โดยแอปจะแจ้งจุดที่มีเหตุระเบิด และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถรายงานการปิดถนนของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือในการนำทางของผู้อื่นที่ต้องเดินทางไปบริเวณนั้น

ลองดูเรื่องนี้สิ  เรื่องที่คุณควรทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นซื้อขายทองคำแท่ง

Responses

Review