Google Maps เพิ่มเตือนภัยระเบิดในกรุงเทพฯ ลงแผนที่


แอปนำทาง Google Maps เพิ่มการเตือนภัยเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ โดยแอปจะแจ้งจุดที่มีเหตุระเบิด และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถรายงานการปิดถนนของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือในการนำทางของผู้อื่นที่ต้องเดินทางไปบริเวณนั้น

ลองดูเรื่องนี้สิ  Mi Smart Speaker ลำโพงอัจฉริยะ ลดเหลือเพียง 990 บาท
สินค้าโฆษณา

Leave a Comment