HUAWEI Mate 30 Series อาจเปิดตัวในวันที่ 19 กันยายน

เว็บไซต์ High-tech.mail.ru ซึ่งอยู่ในงานเปิดตัว EMUI10 ได้กล่าวว่าระหว่างช่วงสรุ … อ่านเพิ่มเติม HUAWEI Mate 30 Series อาจเปิดตัวในวันที่ 19 กันยายน