- Vivo V15 ปรับราคาใหม่ เพียง 7,999 บาท

Vivo V15 ปรับราคาใหม่ เพียง 7,999 บาท

Vivo V15 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่ายังอยู่ในกระแสดีไม่มีตก ในวันนี้ปรับราคาอีกครั้ง จากราคา 10,999 บาท เหลือที่เพียง 7,999 บาท เท่านั้น

ท่านใดที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ตัวแทนจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนชั้นนำทั่วไป

More Stories
- Vivo V15 ปรับราคาใหม่ เพียง 7,999 บาท
MG ฉลองยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ครบ 100,000 คัน ตอกย้ำภาพโรงงานศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาของอาเซียน