Tencent ร่วมก่อตั้งสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตโลก ตั้งเป้าส่งเสริมการพัฒนาอีสปอร์ตโลกให้ครบวงจร


Tencent ได้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตโลกหรือ GEF โดยหวังว่าจะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือ เสริมสร้างความเท่าเทียม และความนิยมให้แก่กีฬาอีสปอร์ต ซึ่งจากแถลงการณ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ระหว่างสรุปการประชุมโอลิมปิกซัมมิท (Olympic Summit) ครั้งที่ 8 ได้ประเมินและกำหนดทิศทางในอนาคตของกีฬาอีสปอร์ตโดยให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตและให้บริการเกมอีสปอร์ต และการกระตุ้นภาคกีฬาให้พิจารณาแนวทางใหม่ๆ รวมถึงมองหาโอกาสการสร้างความร่วมมือต่างๆ กับกลุ่มผู้ผลิตเกมมากยิ่งขึ้น

Tencent - Tencent ร่วมก่อตั้งสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตโลก ตั้งเป้าส่งเสริมการพัฒนาอีสปอร์ตโลกให้ครบวงจร

โดย GEF จะมีบทบาทในการสนองตอบและให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ให้บริการเกมต่างๆ โดยคาดหวังที่จะกระตุ้นผู้ผลิตและผู้ให้บริการเกม ให้เข้าร่วมกับ GEF มากขึ้น โดยในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีที่กีฬาอีสปอร์ตจะสามารถเรียนรู้จากกีฬารูปแบบดั้งเดิมในแง่ของประสบการณ์ด้านการพัฒนากีฬา การยึดมั่นจุดยืนของการไม่ใช้ความรุนแรง การดำรงแนวทางการแข่งขันที่ยุติธรรม การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและการฉวยโอกาสทุกรูปแบบ การห้ามใช้สารกระตุ้น การยกระดับแนวทางการกำกับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เล่นกีฬา โดยเชื่อว่าการจัดการและรักษามาตรฐานกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับคุณค่าที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้วางไว้ จะทำให้อุตสาหกรรมอีสปอร์ตสามารถประสบความสำเร็จอย่างดีและดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และทำให้กีฬาอีสปอร์ตให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยยังได้นักกีฬาโอลิมปิก 5 สมัยและเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกกรีฑา ชาร์เมน ครูกส์ มาดำรงตำแหน่งรองประธานของบอร์ดบริหารสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตโลกพ่วงตำแหน่งผู้นำทางกีฬาและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยุทธศาสตร์โอลิมปิกอีกด้วย

Tencent - Tencent ร่วมก่อตั้งสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตโลก ตั้งเป้าส่งเสริมการพัฒนาอีสปอร์ตโลกให้ครบวงจร

Leave a Comment