sony - Sony ประกาศถอนตัวจากงาน MWC2020 จัดงานเปิดตัวทางออนไลน์แทน

Sony ประกาศถอนตัวจากงาน MWC2020 จัดงานเปิดตัวทางออนไลน์แทน

Sony ประกาศถอนตัวจากงาน MWC 2020 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากความเสี่ยงของการระบาดของไวรัสโคโรน่า อย่างไรก็ตาม งาน Press conference จะยังจัดเหมือนเดิมทางออนไลน์ที่ช่อง YouTube Sony Xperia ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

sony - Sony ประกาศถอนตัวจากงาน MWC2020 จัดงานเปิดตัวทางออนไลน์แทน

ที่มา Sony

0 ความเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top