ซิกน่า ประกันภัย จัดแผนประกันสุขภาพเอาใจวัยทำงาน “กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม”

ซิกน่า ประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพของคนวัยทำงาน นำเสนอแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลนกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม (Enhance Health: Office Syndrome) ที่ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานหนักเป็นระยะเวลานาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนวัยทำงานหรือกลุ่ม Sandwich Generation ซึ่งมีอายุระหว่าง 35-49 ปี ที่มักนั่งทำงานติดโต๊ะ และต้องพบกับความเครียดสูง ทั้งจากปัญหาการทำงาน รวมไปถึงชีวิตส่วนตัว

การนำร่องชูแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผลการสำรวจสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 ของซิกน่า (360 Degree Well-Being Score Survey) ประจำปี 2019 โดยมีข้อมูลเชิงลึกระบุว่าคนไทย ยอมรับว่าเกิดความเครียดในชีวิตประจำวัน แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลน“ออฟฟิศซินโดรม” นี้ให้ความคุมครองที่ครอบคลุมกลุ่มโรคยอดฮิตของคนทำงาน ซึ่งเกิดจากทั้งความเครียด และการทำงานหนักเป็นระยะเวลานาน เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โรคนิ้วล็อค รวมถึงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมตามแนวโน้มและความเสี่ยงเฉพาะบุคคลอันเกิดจากการใช้ชีวิตที่แต กต่างกันได้อีก 3 โรค โดยลูกค้าผู้ซื้อกรรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดกว่า 300,000 บาทต่อโรคสำหรับโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน และรับความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาทต่อโรคสำหรับโรคร้ายแรงเมื่อเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติแสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo