3 คอร์สออนไลน์แรกจาก SCGxSkillLane เน้นกลุ่มผู้ทำธุรกิจ

SCG ร่วมมือกับ SkillLane นำร่องเปิด 3 คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเชิงกลยุทธ์ในแบบ SCG ให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้าถึงและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับองค์กรธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

ทำความรู้จัก 3 คอร์สเรียนออนไลน์แบบ เอสซีจี

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why วิธีการถามว่า ทำไม ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง มาใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในหน้างานจริงทั้งในการทำงาน  และชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและไม่กลับมาเกิดซ้ำอีก    
การแก้ปัญหาด้วย QC Story กระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากการจัดประกวดกิจกรรม QC ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งเอสซีจีได้นำเครื่องมือ QC story มาใช้เป็นเวลานานภายใต้การบริหารงานตามแนว TQM (หรือ Total Quality Management) และก็ยังคงใช้อย่างได้ผลดีมาจนทุกวันนี้  
7 QC tools เป็นเครื่องมือพื้นฐาน 7 อย่างที่ถูกนำมาใช้กิจกรรม QC เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผล อันที่จริงแล้วเครื่องมือในการทำงานหรือการแก้ปัญหามีมากมาย แต่ 7 QC tools นี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของบุคลากรทุกระดับ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในด้านอุตสาหกรรม งานบริการ และงานด้านอื่น ๆ เครื่องมือ 7 อย่างนี้ประกอบด้วย ผังก้างปลา แผ่นตรวจสอบ (เช็คชีท) ผังพาเรโต กราฟ ผังการกระจาย ฮีสโตแกรม และแผนภูมิควบคุม

ทั้ง 3 คอร์สเรียนออนไลน์จาก เอสซีจี เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิด การวางกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ใคร ๆ ก็เลือกเรียนได้ คลิกดูรายละเอียดที่ https://www.skilllane.com/courses/แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

BACIDEA
Logo