ไมโครซอฟท์ร่วมกับสิริเวนเจอร์สจัดงาน #MakeWhatsNext DigiGirlz เปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงทั่วประเทศแข่งโค้ดดิ้งผ่าน micro:bit เป็นครั้งแรก

Microsoft ร่วมกับ สิริเวนเจอร์ส จัดกิจกรรม #MakeWhatsNext – DigiGirlz 2019 Thailandซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #MakeWhatsNext โครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่มุ่งมั่นจะที่สนับสนุนเด็กผู้หญิงในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM)ในประเทศไทย ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นที่จะผลักดันศักยภาพของเยาวชนหญิงผ่านการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์แผงวงจร micro:bitของบีบีซี โดยกิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กผู้หญิงชาวไทยจำนวนมาก และมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 145คน

จากรายงานของ World Economic Forum ระบุว่า ช่องว่างระหว่างเพศด้านโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นยังคงมีขอบเขตที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพื่อการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ โดยการกำจัดช่องว่างระหว่างเพศนั้นถูกคาดการณ์ว่าจำเป็นต้องใช้เวลาถึง 202ปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังพบว่าจากจำนวนผู้ประกอบอาชีพด้าน AI ทั่วโลก มีเพียง 22 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง การพัฒนาเทคโนโลยีAIโดยปราศจากความสามารถที่หลากหลาย ทำให้เราจำกัดความสามารถในการบุกเบิกนวัตกรรมที่ครอบคลุมลงไป และมีโอกาสในการนำเสนอชุดข้อมูลและอัลกอริธึมที่มีการละเลยความลำเอียงทางเพศอีกด้วย