LINE เปิดตัวสติกเกอร์ใส่ชื่อตัวเองลงไปได้

พื้นที่โฆษณา

LINE เปิดตัวสติกเกอร์แบบใหม่ที่สามารถใส่ชื่อของตัวเองลงไปในสติกเกอร์ได้เอง โดยจำกัดความยาวสูงสุดที่ 6 ตัวอักษร (ไม่รวมตัวยกและตัวห้อย เช่น สระอุ สระอู ไม้โท เป็นต้น) สำหรับสติกเกอร์ชุดแรกจะเป็นสติกเกอร์ BROWN & FRIENDS สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อมาใช้ได้ในราคา 100 Coin

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา