วิธีเปิด Dark mode ที่ซ่อนอยู่ใน Chrome 73 เวอร์ชัน Desktop

เบราเซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 73 มีการแอบใส่ Dark mode เอาไว้โดยไม่มีเมนูเปิดปิดให้ใช้งานอย่างชัดเจน แต่ผู้ใช้สามารถเปิดเองได้ ดังนี้

  1. คลิกขวาที่ไอคอน Google Chrome > Properties
  2. ที่ช่อง Target ให้เว้นวรรค 1 ที แล้วเติม --force-dark-mode ลงไป
วิธีเปิด Dark mode ที่ซ่อนอยู่ใน Chrome 73 เวอร์ชัน Desktop 1

อีกวิธีที่ได้ผลลัพธ์คล้ายกันคือการใช้ธีม Just black ของ Google

วิธีเปิด Dark mode ที่ซ่อนอยู่ใน Chrome 73 เวอร์ชัน Desktop 3

ความเห็น