วิธีเปิด Dark mode ที่ซ่อนอยู่ใน Chrome สำหรับ Android

Google Chrome สำหรับ Andrid เวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชัน 74) ได้เพิ่ม Dark mode เข้ามาให้ใช้กันแล้ว แต่ยังไม่มีเมนูให้เปิดกันอย่างง่ายๆ หากใครสนใจทดลองใช้สามารถทำได้ดังนี้

https://bacidea.com/2018/11/google-night-mode-oled.html

  1. เปิดแอป Chrome ขึ้นมา

  2. วาง chrome://flags/#enable-android-night-mode ลงใน Address bar

    วิธีเปิด Dark mode ที่ซ่อนอยู่ใน Chrome สำหรับ Android 1

  3. ที่ Android Chrome UI dark mode ที่ถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปลี่ยนค่าจาก Default เป็น Enabled แล้วกด Relaunch Now

    วิธีเปิด Dark mode ที่ซ่อนอยู่ใน Chrome สำหรับ Android 3

  4. จากนั้นจะมีเมนู Dark mode ให้เลือกเปิดปิดใน การตั้งค่าของ Chrome > Dark mode

    วิธีเปิด Dark mode ที่ซ่อนอยู่ใน Chrome สำหรับ Android 5

หากใครทำตามขั้นตอนแล้วยังไม่สำเร็จ ให้ลองย้อนไปขั้นตอนที่ 3 ปรับกลับเป็น Default แล้วสลับกลับเป็น Enabled อีกครั้งหนึ่งครับ

ความเห็น