Microsoft Edge เวอร์ชัน Preview ลง Mac แล้ว รองรับ Touch Bar

พื้นที่โฆษณา

เปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเบราเซอร์ Microsoft Edge สำหรับ เวอร์ชัน Preview ให้เอาไปทดลองใช้กัน

สำหรับ Edge เวอร์ชันรีวิวรองรับการทำงานร่วมกับ Touch Bar ด้วย สามารถใช้ควบคุมการเล่น Media และสลับแท็บ

Microsoft Edge เวอร์ชัน Preview ลง Mac แล้ว รองรับ Touch Bar 1

นอกจากนั้น Microsoft ยังเปิดตัวฟีเจอร์ Privacy control และ Collections สำหรับเก็บรูปภาพ ข้อความ และโน๊ตจากเว็บต่างๆ โดยจะพร้อมให้ใช้ภายในอาทิตย์หน้า

Disclosure: เนื้อหานี้อาจได้รับการสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา โดยข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน

พื้นที่โฆษณา