OPPO โชว์นวัตกรรมกล้องซ่อนใต้จอในงาน MWC Shanghai 2019

OPPO เปิดตัว Under-Screen Camera (USC) ที่ MWC Shanghai 2019 ให้ประสบการณ์แบบ true full screen ไร้ติ่ง มองไม่เห็นกล้องหน้า

ด้วยโซลูชั่นการจัดวางกล้องใต้หน้าจอของ OPPO ทำให้กล้องหน้าใต้หน้าจอจับแสงได้มากขึ้น รวมถึงวัสดุ “Highly-transparent” ช่วยให้แสงส่องผ่านหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ผสานกับอัลกอริธึ่มใหม่ของ OPPO ในการจัดการ Haze Removal และ White Balance ทำให้ได้ภาพถ่ายจากกล้องหน้าที่สวยงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *