เซิร์ฟเวอร์ Facebook มีปัญหา ภาพไม่แสดงผล 1

เซิร์ฟเวอร์ Facebook มีปัญหา ภาพไม่แสดงผล

| updated on
พื้นที่โฆษณา

ขณะนี้ (21:51น. วันที่ 3 ก.ค. 62) เกิดปัญหาบางอย่างกับ Facebook ทำให้ภาพไม่แสดงผล โดยปัญหานี้เจอได้ทั้งบน Facebook, Messenger และ Instagram

พื้นที่โฆษณา
Disclosure: เนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเห็นของทีมงาน โดยอาจมีผู้สนับสนุนหรือ Affiliate link

Leave a Comment